مجله هنری آلبالو

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: مجله ای

به گزارش ایران اسلامی، در سال ۹۷ به لحاظ رشد اقتصادی شرایط بهبود خاصی ندارد، بلکه احتمال ایجاد تنگنا‌های جدید البته نه در فروش نفت، بلکه در دسترسی به دریافتی‌های ارزی وجود دارد، به همین خاطر سال آینده از نظر رشد اقتصادی سال چشمگیری نخواهد بود.

در مورد تورم هم باید به این نکته اشاره کرد که تورم به شرط آنکه تنش‌های ارزی جدیدی رخ ندهد و ایران با مشکل دسترسی به منابع ارزی خود حاصل از فروش نفت مواجه نباشد، نرخ تورم حدود ده تا دوازده درصد باشد، بنابراین باید با تورم تک رقمی در سال جاری خداحافظی کرد.

اگر تنش ارزی رخ دهد و دسترسی به موجودی ارز، منقطع شود؛ محتمل است که اتفاقاتی از جنس سال‌های ۹۰ و ۹۲ در اقتصاد ایران به لحاظ شاخص تورم رخ دهد.

منبع : دانشجو


http://www.iranieslamikhabar.ir/?p=16825